Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego.
Start
 
Proszę wskazać termin i miejsce szkolenia *


 
Nazwa reprezentowanej organizacji pozarządowej *

 
Adres siedziby organizacji pozarządowej *

 
Telefon i e-mail kontaktowy *

 
Imiona i nazwiska osób reprezentujących organizację na szkoleniu *

 
Czy wszystkie zgłoszone osoby są w wieku 60+? *

Jest to warunek konieczny.
     
 
Proszę krótko opisać doświadczenie swojej organizacji w pozyskiwaniu środków finansowych.

Jakie jest główne źródło finansowania organizacji? Jaki jest jej średni roczny budżet? Czy organizacja ubiegała się o grant w konkursie ogólnopolskim (np. ASOS, FIO)? Czy otrzymała dotację? Jeśli tak to jakiej wysokości i z jakiego źródła?
 
Proszę krótko opisać pomysł organizacji na projekt, nad którym chcieliby Państwo pracować podczas szkolenia i doradztwa *

 
Dziękujemy za zgłoszenie! Wkrótce skontaktujemy się z Państwem.

Dziękujemy za wypełnienie naszego formularza
A teraz stwórz swój własny typeform — darmowy i śliczny
Stwórz swój <strong>typeform</strong>...
Powered by Typeform